25 krakowskie miodobranie

byliśmy z Wami 3 dni.. piątek, sobotę i niedzielę.....

Kolejny raz byliśmy z Wami... Bardzo sobie cenimy wszystkie spotkania, rozmowy...